XV. všesokolský slet

25.06.2012 19:07

Největší událost tohoto roku XV. všesokolský slet.

30. 6. 2012 odjíždíme do Prahy a nedělním slavnostním pochodem z Václavského náměstí na Staroměstské náměstí se budeme připravovat a secvičovat na hlavní vystoupení ve dnech 5. 7. 2012 od 21 hod a 6. 7. 2012 od 14 hod.

Program XV. všesokolského sletu od 1. 7. 2012 do 6. 7. 2012 je k dispozici na této adrese:

www.vsesokolskyslet2012.eu/program-oslav-150-let/hlavni-program-xv-sletu